Utajärven Tilanjoella tehdään vesiensuojelutoimia

06.03.2023 08:14 - Jussi Häkkilä

Ympäristöasiantuntija Marjaana Ahokumpua Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallitus ja John Nurmisen Säätiö ovat aloittaneet vesiensuojelutoimet Tilanjoen alueella Utajärvellä. Ensimmäisessä vaiheessa Virtasuolla poistetaan puustoa ja tukitaan ojia, jotta vesitalous palautuisi kohti luonnontilaa. Ennallistamisalue on kooltaan 187 hehtaaria. Toimet nostavat vedenpinnan tasoa, hidastavat veden virtausta pois suolta ja ohjaavat valuntaa luontaiseen suuntaan.  Tavoitteena on vähentää metsätaloudesta aiheutuvaa vesistökuormitusta.

Alueelle rakennetaan myös niin sanottuja puupuhdistamoita. Ne tarkoittavat ojitusalueiden laskeutusaltaisiin asennettavia rankanippuja, jotka puhdistavat valumavesiä biologisesti tarjoamalla kasvualustan ravinteita käyttäville pieneliöille.
Kolmas toimenpide metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi on alueen metsänlannoitusten jaksottaminen useamman vuoden ajalle.
Vesiensuojelutoimia toteutetaan tänä vuonna myös yksityismailla.

Ensi vuonna Metsähallitus jatkaa vesiensuojelua vielä uusilla kohteilla. Suunnittelussa on toinenkin ennallistamiskohde Koirasuolla, pintavalutusta eli ojitusvesien johtamista reunoiltaan kuivahtaneelle Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualueelle sekä putki- ja pohjapatoja.  

Lue myös: Sanginjoen luonnonsuojelualueelta kaadettu luvattomasti puita Oulussa

Kilpailut

Uusimmat