Kuva: Shutterstock

Pohjoissuomalaisen rakennusliikkeen toimitusjohtajalle sakot työturvallisuusrikoksesta, kyseinen rakennusliike tuomittiin yhteisösakkoon

18.11.2022 09:54 - Jussi Häkkilä

Pohjoissuomalaisen rakennusliikkeen työnjohdosta ja valvonnasta vastannut toimitusjohtaja on tuomittu työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen. Lisäksi kyseinen rakennusliike tuomittiin yhteisösakkoon.

Pohjoissuomalaisen rakennusliikkeen työnjohdosta ja valvonnasta vastannut toimitusjohtaja on tuomittu työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen. Lisäksi kyseinen rakennusliike tuomittiin yhteisösakkoon.

Tapauksessa oli kyse siitä, että rakennusliikkeen työmaille sijoittuvilla työsuojelutarkastuksilla havaittiin toistuvasti puutteita erityisesti putoamissuojaukseen ja kulkuteihin liittyen. Yhdellä työmaalla työsuojeluviranomainen määräsi käyttökiellon, koska tarkastajan työsuojelutarkastuksella antamaa kehotusta ei ollut noudatettu. Käräjäoikeus katsoi, että samankaltaiset puutteet useilla eri työmailla osoittivat, ettei työturvallisuuden valvonta rakennusliikkeessä ollut riittävää. Lisäksi yhdellä työmaalla oli puutteita asbestipurkutyötä koskevien säännösten noudattamisessa asbestipurkutyöluvan ja työtapojen osalta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että vakavia työtapaturmia rakennustyömailla sattuu erityisesti putoamissuojauksiin ja kulkuteihin liittyvien laiminlyöntien yhteydessä. Lisäksi työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on tehtävä asbestipurkutyöstä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus vähintään seitsemän päivää ennen töiden aloittamista.

Lue myös: Oululaiselle rakennusliikkeelle sakot työturvallisuusrikoksesta ja ympäristön turmelemisesta

Kilpailut

Uusimmat