Kuva: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viimeinen talousarvio hyväksyttiin

16.12.2021 08:30 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan sairaanhoitopiirin viimeisen talousarvion ensi vuodelle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan sairaanhoitopiirin viimeisen talousarvion ensi vuodelle. Valtuusto päätti myös ICT-toimintojen uudelleenjärjestelystä ja myönsi pääomalainan Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:lle. Vuoden 2023 alussa sairaanhoitopiirin toiminta siirtyy osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Sairaanhoitopiirin tulojen arvioidaan olevan noin 748,8 miljoonaa euroa ja menojen noin 721 miljoonaa. Talousarvio on 6,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lainaa otetaan lisää arviolta 337 miljoonaa euroa, josta 287 miljoonaa kohdentuu uuden sairaalan rakentamiseen.
Keskeinen toiminnallinen muutos tulee olemaan ensihoidon siirtyminen Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten toiminnasta sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Sen vaikutus talousarvioon on noin kymmenen miljoonaa euroa.
Sairaanhoitopiirin hinnoittelu pidetään pääsääntöisesti tämän vuoden hinnaston mukaisena. Poikkeuksen muodostaa sädehoito, johon esitetään 40:n prosentin korotusta uusien toimitilojen ja laitteiden käyttöönotosta johtuen.

Valtuusto hyväksyi myös osakekaupan, jolla sairaanhoitopiiri ostaa 22 prosenttia Istekki Oy:n osakekannasta. Kaupan jälkeen sairaanhoitopiiristä tulee yksi yhtiön pääomistajista.
Yhteistyön taustalla ovat kasvavat digitalisaation tarpeet ja sairaanhoitopiirin omien resurssien vähyys. Alustavan arvion mukaan sairaanhoitopiiriltä siirtyisi Istekkiin noin 40 henkilöä. Liikkeenluovutus ja henkilöstösiirrot tapahtuisivat ensi kesäkuun alusta. 
Jatkossa sairaanhoitopiirin oma tietohallinnon henkilöstö keskittyisi ICT-palveluiden järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen, Istekki Oy puolestaan vastaisi erilaisista teknisistä ratkaisuista ja ylläpidosta sekä käyttäjien tuesta.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille

Kilpailut

Uusimmat