Oulun ensimmäiseen robottipuhelukyselyyn vastasi 1200

22.10.2021 08:53 - Jussi Häkkilä

Palvelupäällikkö Lotta Löfbergiä Oulu10-palveluista haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun kaupungin viime kuussa toteuttamaan robottipuhelukyselyyn vastasi 1200 oululaista. Robotti soitti automaattisen puhelun 10 000:lle kuntalaiselle. Kyselyn aiheena olivat Oulun kaupungin digitaaliset asiakaspalvelut.
Vastaajista 76 prosenttia kertoi käyttäneensä palveluita. Yli kolmannes heistä, jotka eivät olleet käyttäneet digitaalisia palveluita, kertoivat syyksi osaamattomuuden palveluiden käyttöön. Muita syitä palveluiden käyttämättömyydelle olivat mm. että vastaajat kokivat digitaaliset asiakaspalvelut hankalakäyttöisiksi, he asioivat mieluummin paikan päällä tai he eivät olleet tietoisia palveluista. Vastaajista hiukan yli puolet piti mieluisimpana asiointikanavana puhelinasiointia. Neljännes sen sijaan asioi mieluimmin sähköpostilla ja verkkolomakkeilla. Saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään kaupungin palveluiden kehittämisessä.
Vastaava kysely toteutettiin viime viikolla, kun maahanmuuttajilta tiedusteltiin kokemuksia Oulun kaupungin monikulttuurikeskuksen palvelusta ja sen saavutettavuudesta.

Lue myös: Oulussa kysellään maahanmuuttajien kokemuksia saamastaan palvelusta

Kilpailut

Uusimmat