Kuva: Shuttestock

Terveyspalvelujen asiakastietoja joutunut paperinkeräykseen Utajärvellä 

21.10.2021 17:02 - Marja Ollakka

Utajärvellä terveyspalvelujen tietoturvallisesti tuhottavaksi tarkoitettuja ja merkittyjä asiakirjoja on joutunut virheellisesti paperinkeräykseen. Asiakirjat voivat sisältää Utajärven työterveyshuollon osalta asiakkaiden terveystietoja, sisäisiä palaverimuistioita ja toimintasuunnitelmia sekä asiakasyritysten henkilökuntalistoja henkilötunnuksineen. Lisäksi asiakirjoissa voi olla Utajärven terveysaseman vastaanoton lääkäripalvelujen asiakkaiden terveystietoja.   

Varsinaisia terveystietoja sisältävien asiakirjojen mahdollinen määrä on arvioitu vähäiseksi, mutta koska mukana voi olla yritysten työntekijälistoja, tietoturvaloukkaus voi koskea yhteensä jopa satoja henkilöitä. 

Asiakirjojen tarkkaa sisältöä ei ole pystytty jälkikäteen määrittämään, koska valtaosa tuhottavaksi tarkoitetuista asiakirjoista on tuhottu asianmukaisesti. Kaikki asiakirjat ovat joka tapauksessa vanhentuneita asiakirjoja, jotka oli tarkoitettu hävitettäväksi.  

Jos asiakirjat joutuisivat vääriin käsiin, vaarana voisi olla esimerkiksi salassapitovelvollisuuden suojaamien tietojen ja henkilötietojen kuten yhteystietojen leviäminen, henkilötunnusten väärinkäyttö esimerkiksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa sekä terveydentilaa koskevien tietojen leviäminen ja siitä mahdollisesti koituva mainehaitta.  

Utajärven terveysaseman muuton yhteydessä tuhottiin paljon vanhoja asiakirjoja, minkä vuoksi vanhan terveysaseman erityinen tietoturvajätteen tuhoamiseen tarkoitettu astia täyttyi. Laatikollinen seulontaprosessin myötä tuhottavaksi tarkoitettuja asiakirjoja jäi odottamaan tietoturvajäteastian tyhjennystä, mutta päätyikin virheellisesti paperinkeräykseen ja sitä kautta uusiopaperituotantoon. 

Utajärvellä työterveyshuollon palvelut järjestää Oulunkaaren työterveys oy ja vastaanottopalvelut Oulunkaaren kuntayhtymä. Tilapalveluista vastaa Utajärven kunta. Kaikki organisaatiot ovat käynnistäneet sisäiset selvitykset asiasta ja käyvät tietojen fyysiseen siirtämiseen liittyvät prosessit uudestaan läpi.

Organisaatiot ovat tehneet tapauksesta ilmoituksen valtakunnalliselle tietosuojavaltuutetulle heti kun tietosuojan loukkaantuminen on varmistunut. 

Kilpailut

Uusimmat