Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopistosta valmistuneet työllistyneet hyvin

15.10.2021 11:24 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistosta vuonna 2015 valmistuneista maistereista 94 prosenttia ja vuonna 2017 valmistuneista tohtoreista 83 prosenttia on työelämässä.

Oulun yliopistosta vuonna 2015 valmistuneista maistereista 94 prosenttia ja vuonna 2017 valmistuneista tohtoreista 83 prosenttia on työelämässä. Luvut selviävät viime vuoden syksyllä toteutetun uraseurantakyselyn tuloksista.

Maistereista 62 prosenttia on vakituisessa kokopäivätöissä ja 21 prosenttia määräaikaisissa töissä. Työllistymisluvut ovat samansuuntaisia myös tohtoreilla, joista 50 prosenttia on vakituisessa kokopäivätyössä ja 33 prosenttia määräaikaisessa työssä. Tohtoreista 75 prosenttia ja maistereista 85 prosenttia kertoi tekevänsä koulutustaan vastaavaa työtä.
Maistereista 46 prosenttia ilmoitti päätyönantajakseen kuntasektorin ja 35 prosenttia työskentelee yksityisen työnantajan palveluksessa. Tohtorien merkittävin työllistäjä on yliopisto 39:llä prosentilla ja toiseksi suurin on yksityinen sektori 28:lla prosentilla.

Palkassa on tapahtunut laskua verrattuna edelliseen vuoteen. Maistereiden keskipalkka oli 3600 ja tohtoreiden 4000 euroa.

Tärkeimmiksi työelämässä vaadittaviksi taidoiksi koettiin kyky oppia ja omaksua uutta, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky ja tiedonhankintataidot. Vähiten työelämä vaatii kyselyn vastaajien mukaan viestintää muilla kuin suomen kielellä ja yrittäjyystaitoja.
Vuosittaisella valtakunnallisella uraseurantakyselyllä seurataan korkeakoulusta valmistuneiden sijoittumista työelämään, työuran kehitystä ja tyytyväisyyttä tutkintoon.

Tämän vuoden uraseurantakysely on parhaillaan käynnissä.

Lue myös: Oulun yliopistossa alkaa uusi oppimistieteiden koulutusohjelma

Kilpailut

Uusimmat