Kuva: Jussi Häkkilä

Metsähallitus keskeytti metsien käsittelyn Suomussalmen Pirttivaarassa

14.10.2021 08:39 - Jussi Häkkilä

Metsähallitus on keskeyttänyt kuusikoealojen hakkuut Suomussalmen Pirttivaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella.

Metsähallitus on keskeyttänyt kuusikoealojen hakkuut Suomussalmen Pirttivaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella. Ympäristöjärjestöt ovat ilmoittaneet Suomussalmen koealalta löytyneistä uhanalaisesiintymistä, jotka on merkitty koealakartoille. Ilmoituksen perusteella koealan rajauksia muutettiin ja havainnoille jätettiin puskurialueita, lisäksi yksi alue rajattiin kokonaan hakkuiden ulkopuolelle.
Pirttivaarassa on ollut käynnissä koealojen hakkuut, joissa käytetään peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, suojuspuuhakkuuta ja pienalakasvatusta. Koealojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 hehtaaria.
Metsähallitus perusti kolme 5000:n hehtaarin jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta syksyllä 2019. Alueilla on tehty hakkuita myös aiemmin. Paraikaa vastaavia toimenpiteitä tehdään myös Savukoskella ja Rautavaarassa.

Lue myös: Metsähallitus jatkaa Oulujärven retkeilypuitteiden parantamista ensi vuonna

Uusimmat