Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Nelostielle välille Pulkkila-Haurukylä kaavaillaan kymmentä ohituskaistaa ja 12 eritasoliittymää

26.08.2021 08:15 - Jussi Häkkilä

Toimenpideselvitys nelostien kehittämiseksi välillä Pulkkila-Haurukylä on valmistunut.

Toimenpideselvitys nelostien kehittämiseksi välillä Pulkkila-Haurukylä on valmistunut.Selvityksessä on määritetty pitkän aikavälin toimenpiteet yhteensä noin 60 kilometrin pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelle.
Osuudelle on esitetty yhteensä kymmenen ohituskaistaparia sekä 12 uutta eritasoliittymää, jotka korvaavat nykyiset tasoliittymät, sekä runsaasti uusia rinnakkaisteitä. Koko osuudelle rakennetaan ajosuunnat erottava keskikaide ja nopeusrajoitus nostetaan sataan kilometriin tunnissa. Asuinpihojen suojaaminen valtatien liikennemelulta edellyttää meluntorjuntaa noin 13-16:n kilometrin osuudelle.Tavoiteltava nopeustaso edellyttää valtatielle linjausmuutoksia, joista merkittävimmät ovat Pulkkilan ja Rantsilan taajamien kohdilla. Temmeksen taajaman kohdalla on nykypaikalle parantamisen lisäksi tarkasteltu valtatien linjaamista uuteen maastokäytävään taajamarakenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Valtatien parantamista ja sijaintia Temmeksen kohdalla tarkastellaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Koko jakson toimenpiteiden alustava kustannusarvio on noin 240 miljoonaa euroa.

Lue myös: Jalankulku- ja pyöräilyväylä Ouluun Limingantielle välille Rantavainio-Äimärautio

Kilpailut

Uusimmat