Kuva: Oulun kaupunki

Ouluun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma

25.03.2021 08:59 - Jussi Häkkilä

Oulun kaupungin kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistumassa.

Oulun kaupungin kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistumassa. Se on strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman elämänlaadun näkökulmasta.
Työssä on laadittu 20-kohtainen toimenpidelistaus kestävän liikkumisen edistämiseksi. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi suunnitelmassa on tunnistettu päätöksentekoon, keskustan liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteeseen liittyviä toimia. Päätöksenteossa tulisi ottaa paremmin huomioon päätösten vaikutukset liikkumiseen ja tarkastella asiaa kokonaisuutena ja yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Keskustassa henkilöautoliikenteen läpiajo tulisi ohjata keskustan ohi ja siirtää pysäköintiä enemmän keskitettyihin laitoksiin, jolloin tilaa jäisi enemmän kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen merkittävin uudistus olisi linjaston muuttaminen siten, että tarjolla on nopeita ja tiheästi liikennöiviä runkolinjoja Oulun keskustaan.
Jotta liikkumisesta Oulussa tulisi nykyistä kestävämpää, on työn kärkitavoitteeksi asetettu kestävien kulkumuotojen osuuden nostaminen yli 50:een prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lue myös: Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen puoli miljoonaa -Pohjois-Suomesta avustusta saivat Kokkola, Muhos, Utajärvi ja Ylitornio

Kilpailut

Uusimmat