Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinto ProAgria Oululle

28.01.2021 09:18 - Jussi Häkkilä

ProAgria Oulusta Oulun maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojalaa haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt myöntää vuoden 2020 kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon ProAgria Oululle ja sen yhteydessä toimiville Oulun maa- ja kotitalousnaisille sekä Oulun kalatalouskeskukselle. Palkinto myönnetään vesien- ja ympäristönhoidon hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta, tuloksekkaasta ja laaja-alaisesta yhteistyöstä alueen asukkaiden, toimijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

ProAgria Oulu on jo pitkään tarjonnut asiantuntijapalveluita maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla. ProAgria Oulun yhteydessä toimivat Oulun maa- ja kotitalousnaiset sekä Oulun kalatalouskeskus ovat kehittäneet vuosien ajan monipuolisesti sekä maiseman- ja luonnonhoitoa että vesistökunnostuksia.

Parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa kehitetään ja edistetään mm. vesistökunnostajien verkostoitumista, arvokkaiden maisemakohteiden ja luonnon monimuotoisuuden hoitoa, vieraskasvien torjuntaa sekä ympäristöviisasta viljelyä. Tarjolla on myös neuvontaa ja ohjausta sekä suunnitteluapua.

Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toteutumista niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurillisen kuin taloudellisenkin ulottuvuuden alueilla. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on myös lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti.
Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1999 alkaen.

Lue myös: Posiosta Suomen ensimmäinen kestävä matkailualue

Uusimmat