Kuva: SSAB

Terrafame otti käyttöön kipsisakka-allas 3:sen

04.11.2020 18:01 - Ari Kettukangas

Terrafame on eilen tehnyt Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen kipsisakka-allas 3:n käyttöönotosta. Ilmoituksen mukaan vanhat kipsisakka-altaat ovat täyttymässä. Kipsisakka-allas 3:n käyttöönotolla Terrafame varmistaa, että ympäristöturvallisuus alueella säilyy.

Terrafame on eilen tehnyt Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen kipsisakka-allas 3:n käyttöönotosta. Ilmoituksen mukaan vanhat kipsisakka-altaat ovat täyttymässä. Kipsisakka-allas 3:n käyttöönotolla Terrafame varmistaa, että ympäristöturvallisuus alueella säilyy. Kipsisakka-altaalla 3 ei ole vielä ympäristölupaa. Ympäristölupahakemus, joka sisältää myös esityksen kolmannen kipsisakka-altaan käyttöönotosta, on ollut vireillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa syksystä 2017 lähtien. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan Terrafamen on aina viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kainuun ELY-keskus toimii myös patoturvallisuusviranomaisena ja on luokitellut kipsisakka-altaan 3 patoturvallisuuslain mukaisesti. Patoturvallisuuslain mukainen luokittelupäätös tehdään asiakirjoissa esitetyn vahingonvaara-arvion perusteella, joten luokittelupäätös voidaan tehdä ennen padon rakentamista. Samalla padon turvallisuustarkkailuohjelma on hyväksytty. Patoturvallisuusviranomaisen näkemyksen mukaan altaan käyttöönotolle ei ole estettä. Kainuun ELY-keskus on vastaanottanut Terrafamen jättämän ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta. Kainuun ELY-keskus tekee ilmoituksen johdosta päätöksen sekä antaa tarvittaessa määräyksiä toiminnan saattamiseksi lainmukaiseen tilaan sekä ympäristö- ja patoturvallisuuden varmistamiseksi. Kainuun ELY-keskus tekee alueelle maastotarkastuksen tämän viikon aikana.

Lue myös: Vuoden 2020 oppisopimusopiskelijan palkinto Matias Tyystälälle Lappiaan

Kilpailut

Uusimmat