Kuva: Ely-Keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa Perämeren merialueita

26.08.2020 13:22 - Ari Kettukangas

Tämän kesän aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta on kartoitettu merialueita Iissä, Oulussa, Liminganlahdella, Siikajoella, Raahessa ja Kalajoella. Kartoitukset olivat osa VELMU ja SeaCOMBO -hankkeita. Meri-inventoinnit kohdistuivat alueille joista on vähän tietoa, joille Suomen Ympäristökeskuksen lajimallit ennustavat uhanalaisia kasveja ja alueille, jotka ovat potentiaalisia ennallistamiskohteita. Kesän kartoituksissa kerättiin laji- ja pohjanlaatutietoja yli tuhannelta kartoituspisteeltä. Näin tieto Perämeren meriluonnosta kasvaa vuosittain ja sen jälkeen pystytään paremmin ohjaamaan meren hyödyntämistä ja kohdistamaan suojelua kaikista arvokkaimmille alueille.

Tämän kesän aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta on kartoitettu merialueita Iissä, Oulussa, Liminganlahdella, Siikajoella, Raahessa ja Kalajoella. Kartoitukset olivat osa VELMU  ja SeaCOMBO  -hankkeita. Meri-inventoinnit kohdistuivat alueille joista on vähän tietoa, joille Suomen Ympäristökeskuksen lajimallit ennustavat uhanalaisia kasveja
ja alueille, jotka ovat potentiaalisia ennallistamiskohteita. Kesän kartoituksissa kerättiin laji- ja pohjanlaatutietoja yli tuhannelta kartoituspisteeltä. Näin tieto Perämeren meriluonnosta kasvaa vuosittain ja sen jälkeen pystytään paremmin ohjaamaan meren hyödyntämistä ja kohdistamaan suojelua kaikista arvokkaimmille alueille. Perämeri on ainutlaatuinen osa Itämerta. Perämeren erityispiirteitä ovat mm. matalat rannat, alhainen suolapitoisuus, jäätyminen talvisin ja vedenkorkeuden suuri vaihtelu tuulen suunnasta riippuen. Joka kesä opitaan uutta Perämerestä ja yksi tämän kesän hienoimpia löytöjä oli ensimmäinen silonäkinparta-havainto Oulusta.  Kartoittamalla SYKE:n mallintamia potentiaalisia uhanalaisten lajien esiintymisalueita ollaan löydetty myös useita uusia upossarpio- ja vesipaunikkoesiintymiä. Erityisesti matalat ja suojaiset lahdet ovat varsinaisia kasviparatiiseja ja niistä löytyy usein useita kymmeniä eri vesikasvilajeja.

Lue myös: Sievin Kiurunkankaalla tutkitaan muinaista asuinpaikkaa

Kilpailut

Uusimmat