Kuva: Tommi Luoto

Pohjois-Suomessa lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus parani

02.07.2020 14:34 - Jussi Häkkilä

Liikuntapaikkojen saavutettavuus on Pohjois-Suomessa hieman parantunut.

Liikuntapaikkojen saavutettavuus on Pohjois-Suomessa hieman parantunut edelliseen vertailukelpoiseen arviointiin verrattuna, joka on vuodelta 2013. Uimahallien, jäähallien ja lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on Pohjois-Suomessa kuitenkin edelleen huonompaa koko maahan verrattuna.

Saavutettavuuden näkökulmasta eri liikuntapaikkojen välillä on suuria eroja. Peruspalveluiden arvioinnin mukaan keskeiset liikuntapaikat sijoittuvat hyvin yhdyskuntarakenteeseen. Arvioinnissa huomautetaan, että väestön ikääntyessä täytyy tulevaisuudessa liikuntapaikkarakentamisessa kiinnittää erityistä huomiota arki- ja lähiliikuntaolosuhteiden turvaamiseen ja esimerkiksi kevyen liikenteen väylien hyvään kunnossapitoon erityisesti talviolosuhteissa.

Kunta- ja palvelurakenteeseen liittyvät muutokset vaikuttavat myös liikuntapaikkojen ja liikuntapalvelujen saavutettavuuteen. Esimerkiksi kouluverkon harveneminen heijastuu usein suoraan lähialueen liikuntapaikkatarjontaan. Kun koulu lakkautetaan, koulun sisäliikuntatilat, pihakentät ja lähiliikuntapaikat voivat jäädä pois kuntalaisten käytöstä.
Tämä saattaa kaventaa alueen väestön mahdollisuuksia vapaa-ajan liikuntaan.

Liikuntapaikkapalvelujen keskittyminen ja lähipalvelujen väheneminen heikentää myös eri väestöryhmien tasa-arvoa. Esimerkiksi lasten, nuorten ja ikääntyneiden riippuvuus erilaisista kuljetuksista lisääntyy, mikäli liikuntapaikka ei ole saavutettavissa jalan tai pyörällä.

Lue myös: Ryhmäliikunta vetää jälleen väkeä

Kilpailut

Uusimmat