Kuva: Fotolia

Metsähallitus alkaa kunnostaa valuma-alueita

30.06.2020 10:43 - Jussi Häkkilä

Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita.

Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita. Valuma-alueprojektissa ennallistetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä. Itse puron lisäksi kunnostetaan koko valuma-alue. Käytännössä pienvesistöön laskevat metsäojat tukitaan tarvittaessa ja perustetaan pintavalutuskenttiä ja riistakosteikkoja. Pienvesistöä ympäröivät suot ennallistetaan. Projektin tuloksena saadaan paitsi malli myös kahdeksan kunnostettua valuma-aluetta: kaksi Lappiin, kaksi Kainuuseen, kaksi Pohjois-Karjalaan ja kaksi Keski-Suomeen. Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit, joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja vaellusesteet poistuvat. Monen riistalajin, kuten metsäkanalintujen ja hanhien, soidinalueet ja pienpoikasalueet palautuvat ennalleen.

Lue myös: Oulujärven Önkkörin alueen kunnostus valmistunut

Kilpailut

Uusimmat