Kuva: Jussi Häkkilä

Pengerpumppaamojen käyttöä peltoalueiden kuivatusvesien puhdistamiseen selvitetään Kalajokivarressa

25.06.2020 08:48 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Nivalan kaupunki ja Ylivieskan kaupunki ovat aloittaneet esiselvityksen siitä, voisiko Kalajoen keskiosalla olevia pengerpumppaamoja käyttää vähentämään peltoalueiden kuivatusvesien kiintoaine-, ravinne- ja typpikuormaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Nivalan kaupunki ja Ylivieskan kaupunki ovat aloittaneet esiselvityksen siitä, voisiko Kalajoen keskiosalla olevia pengerpumppaamoja käyttää vähentämään peltoalueiden kuivatusvesien kiintoaine-, ravinne- ja typpikuormaa. Tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat ainakin valumavesien pidättäminen ja kemikalointi. Myös menetelmien kustannustehokkuutta arvioidaan. Selvitys valmistuu syksyllä. Jos selvityksessä löytyy tarkoitukseen sopiva puhdistusmenetelmä, etsitään myös mahdollisia pilottikohteita, joilla veden puhdistamista voisi myöhemmin haettavalla rahoituksella testata. Vastaavantyyppistä selvitystä ei tiettävästi ole Suomessa aiemmin tehty.

Lue myös: Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia

Uusimmat