Kuva: Metsä Fibre

Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemus nähtäville

27.05.2020 09:30 - Ari Kettukangas

Lupahakemus koskee Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia. Hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023. Nykyisen Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään.

Metsä Fibre Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Kemiin suunnitellun uuden biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupaa. Metsä Board Oyj ja Metsä Fibre Oy hakevat samalla hakemuksella tehdasintegraatin yhteisen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa. Lupahakemus koskee Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia. Hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023. Nykyisen Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusajan sähköisesti nähtävillä aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa. Hakemuksesta voi esittää kuulutusaikana muistutuksia ja mielipiteitä.

Lue myös: Lapissa 6700 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten

Kilpailut

Uusimmat