Terrafame määrättiin maksamaan korvauksia lähes puoli miljoonaa

05.03.2020 10:13 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt Terrafame Oy:n maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt Terrafame Oy:n maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Korvausten yhteismäärä korkoineen on noin 495 000 euroa.
Päätöksessä ei ole käsitelty Terrafame Oy:n kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavista käsitellyistä jätevesistä aiheutuvien vahinkojen korvaamista. Siitä annetaan myöhemmin eri päätös. Päätöksessä ei myöskään ole käsitelty rikokseen perustuvia, jätevesien johtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä Kainuun käräjäoikeudessa.

Lue myös: Terrafamelle lupa uraanin talteenottoon

Kilpailut

Uusimmat