Kuva: VTT

Väitös: Mobiili- ja anturiteknologioista hyötyä iäkkäiden kaatumisriskin ennakoinnissa

06.02.2020 10:26 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan ikääntyneiden kaatumisriskiä voidaan arvioida automaattisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen.

Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan ikääntyneiden kaatumisriskiä voidaan arvioida automaattisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ristiselkään kiinnitettyä kiihtyvyysanturia hyödyntävä mobiilisovellus pystyi luotettavasti tunnistamaan kävelystä kaatumista ennakoivia piirteitä. Myös lonkan etupuolelle kiinnitetty anturi pystyi havaitsemaan joitakin korkeaan riskiin viittaavia kävelyn piirteitä luotettavasti.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kiihtyvyysanturipohjaisia menetelmiä ja VTT:ssä kehitetyn kiihtyvyysanturia hyödyntävän mobiilisovelluksen soveltuvuutta riskin arviointiin. Lisäksi tutkimuksessa testattiin teknologian soveltuvuutta kotona tehtävään harjoitteluun kaatumisriskin pienentämiseksi. Kotona käytettävästä teknologiasta saatiin pääasiassa positiivista palautetta.

Lue myös: Oulun yliopiston brändijohtamiseen erikoistunut professori aloitti työnsä

Kilpailut

Uusimmat