Kuva: Jussi Häkkilä

Oulujoen vesistöalueelle laaditaan vesivisiota

03.02.2020 14:39 - Jussi Häkkilä

Oulujoen vesistön alueen koko vesistöä koskeva vesivisiohankkeen esiselvitys on valmistunut.

Oulujoen vesistön alueen koko vesistöä koskeva vesivisiohankkeen esiselvitys on valmistunut. Esiselvityksen perusteella alueella on selkeä tarve vesistön ominaispiirteisiin perustuvalle vesivisiolle.
Esiselvitysvaiheessa koottiin olennaiset Oulujoen valuma-alueeseen liittyvät suunnitelmat, hankkeet ja strategiat, sekä toimenpiteet, jotka ohjaavat vesistön käyttöä, hoitoa tai suojelua. Osa-alueita olivat mm. vesienhoito, kalatalous, vesivarat, vesistön virkistyskäyttö, alueiden käyttö, elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen, kulttuuriympäristö ja -perintö sekä vesistöjen suojelu.
Vesivisiotyön valmistelu jatkuu hankehakemuksen tekemisellä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Noin 2,5-vuotinen hanke käynnistyy loppukesästä, mikäli hankkeen rahoitus varmistuu.
Varsinaisessa hankkeessa luodaan Oulujoen vesistön ominaispiirteisiin perustuva vesivisio ja edistetään vesistöalueen arvoa nostavia kehittämistoimenpiteitä. Visio ulottuu vuoteen 2035.

Lue myös: Pohjanmaan jokien happamuustilanne poikkeuksellisen huono

Kilpailut

Uusimmat