Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj sopivat suokaupoista

06.11.2019 12:25 - Ari Kettukangas

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet kaupasta, jolla Tornator myy valtiolle luonnonsuojelua varten Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnista yhteensä noin 213 hehtaarin alueet. Alueita yhdistää eri suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus. Oulun Isosuo ja Leväsuo ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suojelukohteita ja niiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria. Isosuo-Leväsuo -kokonaisuus sijaitsee Ylikiimingin alueen Somerovaaran kylän ja Yli-Iin kirkonkylien välisessä asumattomassa kairassa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet kaupasta, jolla Tornator myy valtiolle luonnonsuojelua varten Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnista yhteensä noin 213 hehtaarin alueet. Alueita yhdistää eri suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus. Oulun Isosuo ja Leväsuo ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suojelukohteita ja niiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria. Isosuo-Leväsuo -kokonaisuus sijaitsee Ylikiimingin alueen Somerovaaran kylän ja Yli-Iin kirkonkylien välisessä asumattomassa kairassa. Sekä Isosuo että Leväsuo ovat laajoja keskiboreaalisia rimpisiä ja välipintajänteisiä aapasoita, jotka ovat säilyneet suhteellisen luonnontilaisina. Soilla esiintyy uhanalaisia suotyyppejä, kuten lettorämeitä, lettonevarämeitä, lettonevoja ja ruoho- ja heinäkorpia. Suot ovat linnustollisesti arvokkaita.

Lue myös: Luuppi nimetty alueelliseksi vastuumuseoksi Pohjois-Pohjjanmaalla

Kilpailut

Uusimmat