Pohjois-Pohjanmaasta kestävän liikkumisen pilottimaakunta

03.10.2019 08:55 - Jussi Häkkilä

Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heino Heikkistä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Pohjois-Pohjanmaan vuoteen 2040 ulottuvan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on rakentaa Pohjois-Pohjanmaasta kestävän liikkumisen pilottimaakunta. Suunnitelman mukaan Pohjois-Pohjanmaan yhteyksiä liikenneverkkoon tulee kehittää ja siten varmistaa verkkojen kapasiteetti. Toisaalta perusväylänpidon pysyvä rahoitustason nosto turvaa liikkumisen ja kuljettamisen myös alemmalla tieverkolla. Helpon ja sujuvan liikkumisen on oltava myös kestävää.
Käynnistetyn valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on kehittää Suomen liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki liikkumisympäristöt ja liikennemuodot, infrastruktuuri ja palvelut. Näin pitkän aikavälin suunnitelmaa laaditaan Suomessa ensimmäisen kerran.

Lue myös: Liikkuvuus ja kestävä liikenne painopisteinä kansainvälisessä On the Border -konferenssissa Haaparannalla ja Torniossa

Kilpailut

Uusimmat