Oulunkaaren kuntayhtymä, Super ja Tehy sopuun työntekijöiden palkkojen harmonisoinnista

03.07.2019 11:56 - Ari Kettukangas

Oulunkaaren kuntayhtymä, Super ja Tehy ovat päässeet sopuun työntekijöiden palkkojen harmonisoinnista. Kuntayhtymä on sopuun tyytyväinen, vaikka se tarkoittaakin noin 1,3 miljoonan euron kustannuksia ja sillä on vaikutusta jäsenkuntien talouteen. Kuntayhtymä ja työntekijäjärjestöt ovat päässeet kanteissa yksimieliseen sovintoon. Sovintosopimuksen mukaan työntekijöiden palkkaa korotetaan taannehtivasti joko 1.7.2014 tai 1.1.2015 alkaen verrokkitasoon, jolla tarkoitetaan sitä korkeinta palkkatasoa, jota samanarvoisissa tehtävissä on kuntayhtymän työntekijälle maksettu.

Oulunkaaren kuntayhtymä, Super ja Tehy ovat päässeet sopuun työntekijöiden palkkojen harmonisoinnista. Kuntayhtymä on sopuun tyytyväinen, vaikka se tarkoittaakin noin 1,3 miljoonan euron kustannuksia ja sillä on vaikutusta jäsenkuntien talouteen. Kuntayhtymä toivoo, että tulevissa hallinnollisissa uudistuksissa varmistetaan lainsäädännöllä, että perustettavia organisaatiota ei laiteta vastaaviin, taloudellisesti erittäin haasteellisiin palkankorotustilanteisiin. Kuntayhtymä on ollut vastaajana Oulun käräjäoikeudessa kahdeksassa eri työntekijäjärjestöjen nostamassa kanteessa, jotka ovat koskeneet 420 työntekijän palkkausta. Oikeudenkäynnissä on ollut kysymys työsopimuslaissa säädetyn samapalkkaisuusperiaatteen toteutumisesta. Kuntayhtymä on aloittanut palkkojen yhdenmukaistamisen jo vuonna 2011, mutta niitä ei ole vielä harmonisoitu loppuun pääasiassa jäsenkuntien taloudellisen tilanteen vuoksi. Kuntayhtymä ja työntekijäjärjestöt ovat päässeet kanteissa yksimieliseen sovintoon. Sovintosopimuksen mukaan työntekijöiden palkkaa korotetaan taannehtivasti joko 1.7.2014 tai 1.1.2015 alkaen verrokkitasoon, jolla tarkoitetaan sitä korkeinta palkkatasoa, jota samanarvoisissa tehtävissä on kuntayhtymän työntekijälle maksettu. Kuntatyönantajia edustava KT on laskenut, että palkkojen harmonisointikustannukset maakuntapohjaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisivat olemaan jopa 700 miljoonaa euroa.

Lue myös: Romuta Oy investoi Suomen ensimmäiseen vihreän sähkön leikkausasemaan

Kilpailut

Uusimmat