Kuva: Fotolia

Tutkimus: Esidiabetes ei lisää sepelvaltimotautipotilaan sydänriskiä

20.05.2019 09:22 - Jussi Häkkilä

Kakkostyypin diabeteksen esiaste eli niin sanottu esidiabetes ei lisää sepelvaltimotautia sairastavan sydänriskiä.

Kakkostyypin diabeteksen esiaste eli niin sanottu esidiabetes ei lisää sepelvaltimotautia sairastavan sydänriskiä. Tähän tulokseen päädyttiin Oulun yliopiston johtamassa laajassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin diabeteksen esiasteen vaikutuksia sepelvaltimotautipotilaiden sydänriskiin. Tutkimuksessa seurattiin noin 2000 sepelvaltimotautipotilaan terveyttä kuuden vuoden ajan. Kyseessä oli ensimmäinen laajamittainen seurantatutkimus aiheesta.
Aiemmissa, normaaliväestöön painottuvissa tutkimuksissa esidiabetesta sairastavilla henkilöillä on havaittu enemmän sydäninfarkteja ja sydänperäisiä kuolemia. Esidiabeteksen merkitystä sepelvaltimotautipotilaiden ennusteessa on kuitenkin tutkittu vasta vähän. Diabeteksen puhkeaminen nostaa sydänperäisen äkkikuoleman riskin sepelvaltimotautipotilailla lähes kolminkertaiseksi. Moni suomalainen sairastaa diabetesta tietämättään. Esimerkiksi niillä sepelvaltimotautipotilailla, joilla ei ole diagnosoitua diabetesta, noin kolmasosalla on esidiabetes ja kolmasosalla jo puhjennut kakkostyypin diabetes. Suomalaisista aikuisista arviolta joka viidennellä on esidiabetes.

Lue myös: Suurrahoitus diabeteksen tutkimukseen Ouluun

Kilpailut

Uusimmat