Kokkolan väylän ja sataman syventäminen jatkuvat

15.05.2019 15:31 - Ari Kettukangas

Tänä vuonna meriväylän syventäminen 14 metrin kulkusyvyyteen jatkuu puhtaiden maiden ruoppauksella sekä kallioalueiden louhintatöillä. Tehokkaan työmenetelmän haittapuolena on imuruoppauksen aiheuttama veden samentuminen, se on kuitenkin lyhytaikaista ja rajoittuu työalueen läheisyyteen.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen jatkuvat. Viime syksynä käynnistynyt hanke jatkuu tänä vuonna kolmen ruoppauslautan ja imuruoppaajan voimin. Yli 60 miljoonan euron investoinnit tehostavat sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustaloutta sekä vähentävät myös alusliikenteen aiheuttamia päästöjä. Hankkeella ruopataan ja louhitaan massoja sekä väylällä että satama-altaassa. Viime vuonna hankkeella ruopattiin haitallisia aineita sisältävät, stabiloitavat maamassat sekä mahdollisesti räjähteitä sisältävät riskialueet. Räjähdehavaintoja ei tehty. Tänä vuonna meriväylän syventäminen 14 metrin kulkusyvyyteen jatkuu puhtaiden maiden ruoppauksella sekä kallioalueiden louhintatöillä. Tehokkaan työmenetelmän haittapuolena on imuruoppauksen aiheuttama veden samentuminen, se on kuitenkin lyhytaikaista ja rajoittuu työalueen läheisyyteen. Hankkeella on käynnissä laaja ELY-keskuksen hyväksymä, ympäristö- ja vesiluvan mukainen ympäristöntarkkailuohjelma, jolla pyritään kartoittamaan ja minimoimaan hankkeen vaikutuksia meriympäristölle. Hankkeella tarkkaillaan muun muassa meriveden haitta-ainepitoisuuksia ja samentumaa sekä hankkeen vaikutuksia alueen kalastoon, linnustoon ja kasvistoon. Hankkeen yhteiskustannus on kokonaisuudessaan 63 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue myös: Lions-väki roskiensiivoustalkoissa

Kilpailut

Uusimmat