Jos ratkaisuun ei päästä, AKT:n lakot alkavat keskiviikkona 15.2. Lakot koskevat kaikkia lakkoon kuuluvilla toimipaikoilla työskenteleviä AKT:n neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä. Ahtausalaa koskee 1.2. alkaen myös AKT:n aiemmin antama ylityökielto. Lakko koskee kaikkiaan noin 9000 työntekijää.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Satamaoperaattorien väliset ahtausalan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet.
Valtioneuvosto esittää Kalajoen Marinan vierasvenealueen toteutukseen kuutta miljoonaa euroa.
Oulun sataman satama-altaiden huoltoruoppaus alkaa tällä viikolla.
Viikonloppuna Kemissä järjestettävä 12. Satama Open Air -festivaali on loppuunmyyty.
Haukiputaan Martinniemessä sijaitsevan Kurtinhaudan sataman peruskorjaus aloitetaan syksyllä.
Kemiin rakennettavan Metsä Fibren biotuotetehtaan seuraavat suuret erikoiskuljetusta vaativat komponentit siirretään toukokuun ja heinäkuun aikana Ajoksen satamasta työmaalle
Väylävirasto on julkaissut ehdotuksensa uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022-2029.
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oulun lentoasema ja satama osaksi Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa
Kemin kesätapahtuma Satama Open Air sai tämänvuotisen KEKSI-musiikkipalkinnon.
Kalajoen sataman yrityspuisto on saanut uuden konepaja-alan toimijan alueelleen.
EventWorksin toimitusjohtaja Markku Köngäs kertoi Pookin iltapäivässä Meri-Lapin kesäisistä tapahtumista. Ilo Irti -kesäterassit avautuvat tänään.
Jäät ovat tehneet tuhoja useissa Perämeren suojasatamissa. Härkäletossa ja Kropsussa satamiin ei toistaiseksi ole lainkaan pääsyä. Vahinkoja on tullut myös Iin Röytässä. Vauriot korjataan mahdollisimman pian. 
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja rakennusliike Lehto Group ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan satamavaraston rakentamisesta.
Raahen Lapaluodon satamaan kulkee tavarajuna useamman kerran viikossa ensi viikosta alkaen.
Raahen satama-alueelle on valmistunut neljä hehtaaria uutta varastokenttää.