Kuva: Jussi Häkkilä

Puhuri Oy suunnittelee Haapaveden Piipsannevalle tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-aluetta

03.05.2019 08:46 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevalle suunnitteleman tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevalle suunnitteleman tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Hankkeen sähkönsiirron sijaintivaihtoehtoja ei kuitenkaan ole esitetty arviointiohjelmassa, mitä keskus pitää puutteena. Aurinkosähkön sijoittumisesta alueelle on esitetty vasta alustavia tietoja.
Puhuri Oy aikoo rakentaa alueelle enintään 59 tuulivoimalaa yksikköteholtaan neljästä kahdeksaan megawattia. Suunnitellut aurinkosähkön tuotantolaitokset koostuvat yhteen kytketyistä aurinkopaneeliryhmistä, inverttereistä sekä jakelumuuntajista. Yhteen aurinkopaneeliryhmään voidaan liittää noin 2800 yksittäistä aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on megawatti. Yli kymmenen megawatin tuotantolaitos tarvitsee lisäksi muuntoaseman. Aurinkopaneelit asennetaan maahan paalujen, tukipilareiden tai jalustojen päälle.

Lue myös: Iin Yli-Olhavalle kaavaillaan tuulivoimaa

Kilpailut

Uusimmat