Kuva: OAMK

Suomen ensimmäinen energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden testausympäristö Ouluun

24.04.2019 08:24 - Marja Ollakka

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto rakentavat yhdessä energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitysympäristön Linnanmaan kampukselle Ouluun. Vastaavaa raskaille työkoneille tarkoitettua kehitysympäristöä ei Suomessa vielä ole.

Korkeakoulujen yhteinen Mobilab-hanke on saanut yli 4,1 miljoonan euron rahoituksen tuotekehitys- ja testausympäristön perustamiseen. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Hanketta ovat rahoittamassa myös alueen yritykset ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät ajonevojen ja työkoneiden päästöjen pienentämistä sekä energiatehokkuutta. Tämä haastaa yritykset, tutkijat ja kouluttajat kehittämään tehokkaampia hybridi- ja sähkömoottoriteknologioita.

Mobilab-hanke mahdollistaa ajoneuvo- ja työkonetekniikan alalle uudenlaisen tutkimusta ja koulutusta edistävän yhteistyöympäristön, jota Pohjois-Suomessa ei ole aiemmin ollut. Rakennettava kehitysympäristö on avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön Oulun alueen ajoneuvo- ja työkonealan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Suomi on tunnettu työkoneiden valmistuksesta erityisesti kaivos-, metsä- ja maatalousaloille. Työkoneiden valmistuksen liikevaihto on useita miljardeja ja hankintaketjujen kerrannaisvaikutukset luovat työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Mobilab-hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu.

Lue myös: I love muovi kannustaa keräämään pakkausmuovia - kampanjassa myös kaupunkien välinen kisa

Kilpailut

Uusimmat