Kuva: Jussi Häkkilä

Pattijoen kuormitusselvitys ja vesiensuojelusuunnittelu käynnistynyt

21.02.2019 08:39 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki sekä Pattijoen jakokunta ovat käynnistäneet Pattijokea kuormittavien tekijöiden selvittämisen ja vesiensuojelusuunnittelun.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki sekä Pattijoen jakokunta ovat käynnistäneet Pattijokea kuormittavien tekijöiden selvittämisen ja vesiensuojelusuunnittelun. Tehtävään kuuluu joen kuormituksen alueittaisen muodostumisen selvitys, yleissuunnitelman laatiminen ja kahden keskeisen vesiensuojelurakenteen tarkemmat toteutussuunnitelmat. Tämän vuoden aikana alueella kartoitetaan ja selvitetään tilannetta vesinäyttein, maankäyttöaineiston ja ominaiskuormituslukujen sekä muun paikkatiedon kuten haja-asutuksen määrän perusteella. Lisäksi tarkkaillaan joen liettymiä Haapajärven täyttökanavan alapuolisella osuudella. Toimeksiannon perusteella voidaan osoittaa tärkeimmät suunnittelukohteet ja päästä toteutukseen.
Pattijoki on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Tilan parantuminen tarvitsee ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien vähentämistä ja happamuusriskien huomioimista. Myös sivuvesien kuten Pattijärvien ja Lappasenojan tilannetta liettymineen tulee parantaa. Suunnittelu valmistuu loppusyksyllä.

Lue myös: Pattijoen jakokunta haluaa Pattijoen kuntoon

Kilpailut

Uusimmat