Oulun yliopistossa kehitetty uusi painonhallintaohjelma

05.07.2018 09:50 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämää internetpohjaista Onnikka-painonhallintaohjelmaa käyttäneiden paino putosi ja useimmilla se säilyi saavutetulla tasolla koko kahden vuoden seurantajakson ajan. Professori Markku Savolaista Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sisätautien tutkimusyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämä internetpohjainen Onnikka-painonhallintaohjelma tukee pysyvien elämäntapamuutosten saavuttamista vaikuttamalla laihduttajan ajatuksiin ja asenteisiin. Ohjelmaa käyttäneiden paino putosi ja useimmilla se säilyi saavutetulla tasolla koko kahden vuoden seurantajakson ajan.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 532 iältään 20-60 -vuotiasta ylipainoista. Seuranta jatkuu edelleen. Paras tulos saavutettiin yhdistämällä ohjelman käyttö kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvaan ryhmäohjaukseen. Tutkijoiden kehittämä ohjelma perustuu niin kutsuttuun suostuttelevaan menetelmään eli henkilön asenteita ja käyttäytymistä pyritään muuttamaan ilman pakottamista. Käyttäytymistä ohjataan erilaisten tehtävien ja muistutusten avulla, rohkaisemalla, suostuttelemalla ja palkitsemalla.

Erityistä ohjelmassa on se, että tavanomaisen ruokavalio- ja liikuntaohjauksen ohella se kiinnittää huomiota syömiskäyttäytymiseen, esimerkiksi tunnesyömiseen, syömisen tietoiseen hillintään, impulssisyömiseen ja ahmimiseen. Lisäksi se mahdollistaa kullekin käyttäjälle räätälöidyn yksilöllisen ohjauksen, jossa huomioidaan aikaisempi syömiskäyttäytyminen.

Lue myös: Oulun yliopisto ostaa enemmistön Oulun ammattikorkeakoulusta

Kilpailut

Uusimmat