Tarja Teitto-Tuckettia Munuais- ja maksaliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämää internetpohjaista Onnikka-painonhallintaohjelmaa käyttäneiden paino putosi ja useimmilla se säilyi saavutetulla tasolla koko kahden vuoden seurantajakson ajan. Professori Markku Savolaista Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sisätautien tutkimusyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.
ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan syömishäiriöoireilu on kaksi kertaa yleisempää ylipainoisilla kutsuntaikäisillä pojilla kuin muilla kutsunnanalaisilla. Joka neljäs ylipainoinen tai lihava poika kärsi syömishäiriöoireilusta.