Naisilla, joilla on ylipainoa teini-ikäisenä tai nuorena aikuisena, näyttää olevan kohonnut aivoinfarktin riski ennen 55:n vuoden ikää, selviää Oulun yliopiston uudesta tutkimuksesta.
Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen tutkimusryhmän uusimmassa tutkimuksessa havaittiin, että korkea painoindeksi voimistaa erityisesti hengitykseen liittyviä pulsaatioita aivoissa.
Tulokset käyvät ilmi Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan yhteisestä tutkimuksesta. Kyseessä on ensimmäinen keski-ikäisiin kohdistuva laaja väestötutkimus, jossa käytettiin aktiivisuusmittaria liikkumisen ja unirytmin seuraamiseen.
Tarja Teitto-Tuckettia Munuais- ja maksaliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämää internetpohjaista Onnikka-painonhallintaohjelmaa käyttäneiden paino putosi ja useimmilla se säilyi saavutetulla tasolla koko kahden vuoden seurantajakson ajan. Professori Markku Savolaista Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sisätautien tutkimusyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.
ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan syömishäiriöoireilu on kaksi kertaa yleisempää ylipainoisilla kutsuntaikäisillä pojilla kuin muilla kutsunnanalaisilla. Joka neljäs ylipainoinen tai lihava poika kärsi syömishäiriöoireilusta.