Kuva: Fotolia

THL: OYS hoitaa merkittävät sairausryhmät tehokkaasti

10.04.2017 12:22 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistollisen sairaalan aivoinfarktipotilailla on vähemmän hoitopäiviä ja pienempi kuolleisuus kuin muiden yliopistosairaaloiden potilailla. Myös sepelvaltimotaudin ja lonkkamurtuman hoidossa päästään hyviin tuloksiin.

Oulun yliopistollisen sairaalan aivoinfarktipotilailla on vähemmän hoitopäiviä ja pienempi kuolleisuus kuin muiden yliopistosairaaloiden potilailla.  Myös sepelvaltimotaudin ja lonkkamurtuman hoidossa päästään hyviin tuloksiin. Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttiin.
Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 hoidetuista aivoinfarktipotilaista yli 92 prosenttia oli elossa 90:n päivän kuluttua infarktista, eli kuolleisuus oli seitsemän prosenttia. Muissa yliopistosairaaloissa kuolleisuus vaihteli samana vuonna välillä 9,4-12,3 prosenttia.
Erot ovat samansuuntaisia myös usean vuoden vertailussa ja kun vertailuun otetaan yliopistosairaaloiden erityisvastuualueet.

Vaikka Pohjois- ja Itä-Suomessa sepelvaltimotaudin esiintyvyys on korkea, Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoitoon pääsy on maan nopeinta: angiografia, pallolaajennus tai ohitusleikkaus tarjotaan kolmen päivän kuluessa 74,3:lle prosentille potilaista, kun koko maan vertailuluku on 61,3.
Myös OYS:ssa hoidettujen lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus on selvästi Suomen alhaisin.
Vuonna 2015 leikatuista potilaista oli puolen vuoden kuluttua leikkauksesta elossa lähes 90 prosenttia. Muissa Suomen yliopistosairaaloissa vastaava luku vaihtelee 84:n ja 87:n prosentin välillä.

Kilpailut

Uusimmat