Tervatynnyrit voitti Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun

18.01.2017 13:00 - Jussi Häkkilä

Helsinkiläisen Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n sekä oululaisen Arkkitehdit m3:n ehdotus Tervatynnyrit on voittanut Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun. Ari Kettukankaan haastateltavana professori Rainer Mahlamäki.

undefined

Helsinkiläisen Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n sekä oululaisen Arkkitehdit m3:n ehdotus Tervatynnyrit on voittanut Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun. Maisemasuunnittelusta vastasi Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy sekä kustannuslaskennasta ja kiinteistöliiketoiminnasta Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy.

(kuva: Oulun kaupunki/Arkkitehdit m3)

Tervatynnyrit – ehdotuksen kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus arvioitiin onnistuneimmaksi. Palvelukeskuskokonaisuutta pidettiin houkuttelevana ja kehittämiskelpoisena. Ehdotuksen persoonallisuutta ja viittauksia Oulun historiaan tervakaupunkina pidettiin paikallisuutta vahvistavina ja identiteettiä luovina tekijöinä. Rakennusten arkkitehtuuri viittaa persoonallisella tavalla Oulun menneisyyteen tervakaupunkina ja tärkeänä etappina Itämeren kauppareiteillä.  Laajat säältä suojaisat sisätilat ovat käyttökelpoisia varsinkin kylminä vuodenaikoina.

Kilpailussa oli tehtävänä suunnitella toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, jolla on selkeä identiteetti ja joka yhdistää Raksilan kaupunginosan keskustan ruutukaava-alueeseen. Ideakilpailun tuloksia käytetään Oulun asemakeskuksen alueen suunnittelun pohjana. Voittaneen ehdotuksen tekijäryhmälle maksetaan palkintona 50 000 euroa.

Kilpailut

Uusimmat