Liikenneviraston tutkimista silloista löytyi lujuuspuutteita

02.01.2017 13:00 - Jussi Häkkilä

Viime vuonna ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden vuoksi Liikennevirasto on tutkinut pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011-2016. Kuudessa sillassa ilmeni lujuuspuutteita. Sillat ovat Autovarikon silta Tampereella, Veitikan risteyssilta Rovaniemellä, Suopellonpolun alikulkukäytävä Oulussa, Niemenrannan alikulkukäytävä Oulussa, Västersundomin risteyssilta Vantaalla sekä Takamäen risteyssilta Seinäjoella. Liikenneviraston taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkelia haastattelee Jussi Häkkilä.

Viime vuonna ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden vuoksi Liikennevirasto on tutkinut pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011-2016. Kuudessa sillassa ilmeni lujuuspuutteita. Sillat ovat Autovarikon silta Tampereella, Veitikan risteyssilta Rovaniemellä, Suopellonpolun alikulkukäytävä Oulussa, Niemenrannan alikulkukäytävä Oulussa, Västersundomin risteyssilta Vantaalla sekä Takamäen risteyssilta Seinäjoella. Jokaisesta sillasta otettiin kuusi näytettä, joista tutkittiin puristuslujuus ja tiheys sekä tehtiin kaksi optista ilmahuokosanalyysiä.
Ongelmasilloissa ei ole selvää yhteistä nimittäjää betonin toimittajan, urakoitsijan tai siltatyypin osalta. Yksiselitteistä syytä lujuuspuutteisiin ei ole vielä selvinnyt. Henkilöliikenteen ja elinkeinoelämän normaalikuljetusten on turvallista käyttää siltoja.
Lujuuspuutteet näkyvät sillan lyhentyneenä käyttöikänä, joka suunnitellaan 100 vuodeksi. Seuraavaksi selvitetään siltakohtaisesti vaadittavat toimenpiteet sekä laajennetaan otantaa. Lisätutkimusten tulokset sekä toimenpidesuunnitelmat selviävät alkuvuodesta. Tehostettua laadunvalvontaa rakennettavien siltojen osalta jatketaan toistaiseksi.

Kilpailut

Uusimmat