Kuva: Lapin materiaalipankki Terhi Tuovinen

Yli puolet tunturikoivikoista sekä puuttomista tunturikankaista eriasteisesti heikentyneitä Ylä-Lapissa

07.02.2024 09:28 - Ari Kettukangas

Laaja-alaisista luontotyypeistä erityisesti tunturikankaiden ja tunturikoivikkojen sekä palsasoiden tila on heikentynyt. Keskeisimmät syyt tilanteelle ovat ilmastonmuutos ja porolaidunnus sekä niiden yhteisvaikutukset.

Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitushankkeen tulosten mukaan yli puolet tunturikoivikoista sekä puuttomista tunturikankaista on nykytilaltaan eriasteisesti heikentyneitä. Huolestuttava tilanne käy ilmi Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeen tänään julkaistavasta loppuraportista. Hankkeessa kartoitettiin lähes kolme miljoonaa hehtaaria Ylä-Lapin luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita vuosien 2020–2023 aikana. Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitushankkeessa kaukokartoitusaineistojen, maastokoealojen ja koneälyn avulla tuotettu aineisto on tarkin, mitä Ylä-Lapin suojelu- ja erämaa-alueiden luontotyyppien esiintymisestä ja niiden tilasta on koskaan kerätty. Vuonna 2018 valmistuneen Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin mukaan  tunturiluontotyypeistä runsas kolmannes on uhanalaisia. Laaja-alaisista luontotyypeistä erityisesti tunturikankaiden ja tunturikoivikkojen sekä palsasoiden tila on heikentynyt. Keskeisimmät syyt tilanteelle ovat ilmastonmuutos ja porolaidunnus sekä niiden yhteisvaikutukset.

Lue myös: Pyöreälammen taukopaikka Oulangan kansallispuistossa poistetaan käytöstä

Kilpailut

Uusimmat