Kuva: Fotolia

Ympäristöministeriö vahvisti Lapin Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman

13.03.2020 10:41 - Jussi Häkkilä

Ympäristöministeriö on vahvistanut Lapin Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla linjataan alueella tehtäviä toimenpiteitä ja alueen käyttöä.

Ympäristöministeriö on vahvistanut Lapin Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla linjataan alueella tehtäviä toimenpiteitä ja alueen käyttöä. Metsähallituksen valmistelema suunnitelma pyrkii sovittamaan yhteen alueen erilaiset käyttömuodot ja merkittävät luontoarvot. Suunnitelma viitoittaa Metsähallituksen toimintaa alueella sekä ohjaa alueen virkistys- ja muuta käyttöä sekä luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta alueen metsästys- ja kalastusjärjestelyihin.
Alue on jaettu vyöhykkeisiin. Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke kattaa 17 prosenttia alueesta, ja sinne sijoittuu suurin osa retkeilyn palveluvarustuksesta, virkistyskäytöstä ja luontomatkailutoiminnasta. Suurin osa on syrjävyöhykettä, jonne ei aktiivisesti ohjata virkistyskäyttöä. Suunnitelma-alueeseen sisältyvä Annjaloanjin pieni luonnonsuojelualue on rajoitus- ja luonnonarvovyöhykettä.
Kaikki erämaa-alueet on perustettu alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi.
Suunnittelualue on tärkeä saamelaiskulttuurille ja poronhoidolle sekä merkittävä retkeily-, luontomatkailu- ja kalastuskohde. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja on erittäin tärkeä tunturiluontotyyppien, aapa- ja palsasoiden sekä kirkasvetisten vesistöjen suojelualue.

Lue myös: ELY-keskus antoi päätelmänsä Oulaisten Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ympäristövaikutusten arvioinnista

Kilpailut

Uusimmat