Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistohankkeelle verkkosivu

09.02.2020 10:42 - Ari Kettukangas

Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan. Noin 10 000 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia. Sivustolta löytyy hankkeeseen liittyvä ajankohtainen materiaali, tietoja yleisötilaisuuksista sekä perustietoja hankkeesta. Materiaalia on saatavilla myös ruotsiksi.

Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistohankkeelle toteutetaan verkkosivu. Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan. Noin 10 000 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia. Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta. Sivustolta löytyy hankkeeseen liittyvä ajankohtainen materiaali, tietoja yleisötilaisuuksista sekä perustietoja hankkeesta. Materiaalia on saatavilla myös ruotsiksi.

Lue myös: Pohjalaisvesistöissä hyydetulvien mahdollisuus

Kilpailut

Uusimmat