Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen YVA nähtäville

22.02.2019 08:46 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista alueelle. Se käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 49-63 tuulivoimalaa. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on kolmesta ja puolesta kahdeksaan megawattia. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 280 metriä. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14. ensi kuuta Vaalan kunnan valtuustosalissa.

Lue myös: Tuulivoimapuistoa kaavaillaan Vaalan Turkkiselkään

Kilpailut

Uusimmat