Lääkäriliiton laatupalkinto Rovaniemen terveyskeskukselle

11.01.2019 11:30 - Jussi Häkkilä

Hallintoylilääkäri Paula Reposta Rovaniemen terveyskeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Rovaniemen terveyskeskus on saanut Lääkäriliiton laatupalkinnon tunnustuksena kakkostyypin diabetespotilaiden hoidon laadun parantamisesta. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2019 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä laatupalkintofinaalissa tänään Helsingissä.

Suurin osa rovaniemeläisistä diabetespotilaista on laatinut hoitosuunnitelman yhdessä ammattihenkilön kanssa. Laatumittausten perusteella diabetespotilaiden hoidon laatu on kohentunut hoitosuunnitelman käyttöönoton myötä. Hoito on entistä potilaslähtöisempää, yksilöllisempää, jäsennellympää ja tavoitteellisempaa. Rovaniemen malli on palkitsemisperustelujen mukaan myös otettavissa käyttöön nopeasti ja laajasti muuallakin.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lue myös: Lääkäriin ja hammashoitoon pisimmät jonot Oulussa ja Kuusamossa

Kilpailut

Uusimmat