Kilpailu- ja kuluttajavirastolta huomautus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille hankintalain noudattamatta jättämisestä

29.01.2018 11:14 - Jussi Häkkilä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston antaman päätöksen mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei toiminut hankintalain mukaisesti valitessaan sisätautipoliklinikan saneerauksen urakoitsijoita.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston antaman päätöksen mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei toiminut hankintalain mukaisesti valitessaan sisätautipoliklinikan saneerauksen urakoitsijoita. Hankintayksikkö oli lähettänyt tarjouspyynnön valitsemilleen tarjoajille julkaisematta hankinnasta etukäteen hankintailmoitusta vedoten hankinnan kiireellisyyteen.
Tarjouspyyntö koski keskussairaalan sisätautipoliklinikan saneerauksen rakennusteknillisiä töitä sekä LVI- ja sähkötöitä. Sairaanhoitopiirin antaman selvityksen mukaan hankinnasta ei julkaistu hankintailmoitusta, koska hankinta jouduttiin kilpailuttamaan kiireellisenä, jotta urakka saatiin suoritettua viime kesän aikana. Aikatauluun vaikutti myös sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksenteko. Lisäksi selvityksessä tuotiin esiin, että sisätautipoliklinikka on odottanut remonttia vuosia.

Lue myös: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tulevaisuus tänään valtuustoissa

Kilpailut

Uusimmat