Epävarmuus painaa vahvasti pk-yritysten suhdanneodotuksia, pieni toivonkipinä kuitenkin Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella

13.02.2024 10:44 - Jussi Häkkilä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälää haastattelee Jussi Häkkilä.

Keski-Pohjanmaan pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on tänään julkaistun barometrin mukaan hiukan heikompi verrattuna koko maahan. Myös arviot työllisyyden kehityksestä ovat pessimistisempiä kuin koko maassa. Pk-yritysten arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta on kuitenkin positiivisemmat kuin koko maassa.

Viime syksyn barometrissa pk-yritysten suhdanneodotukset olivat lievässä nousussa ja näkymät palautuneet poikkeuksellisen negatiivisen alkuvuoden jälkeen vain lievästi negatiivisiksi. Tilanne muuttui, kun nopeasti kohonnut korkotaso ja inflaation syömä ostovoima heikensivät investointien ja yksityisen kulutuksen näkymiä. Nyt talouden tilan odotetaan heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Pk-yritysten suhdanneodotukset ennakoivat Suomen taloudelle heikompaa kehitystä kuin suurin osa talousennusteista. Bruttokansantuotteeseen perustuvat arviot talouden kehityksestä ennustavat Suomeen loppuvuodeksi hyvin lievää tai nollakasvua.

Odotusten laskua selittävät osaltaan korkea korkotaso, Venäjän aloittaman Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan jatkuminen sekä epävarma maailmantalouden yleiskuva.

Lue myös: Barometri: Pk-yrittäjien suhdannenäkymät laskeneet

Kilpailut

Uusimmat