ELY-keskus antoi lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumkaivos- ja rikastushankkeen laajennuksen YVA:sta

08.09.2020 08:39 - Jussi Häkkilä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumkaivos- ja rikastushankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumkaivos- ja rikastushankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Yhtiö tuottaa litiumhydroksidia litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiö suunnittelee rikastamon sijaintipaikan siirtoa Kaustisen Kalaveden alueelta Kaustisen ja Kruunupyyn kunnissa sijaitsevalle Päivänevan alueelle yhtiön suurimpien malmiesiintymien, Syväjärven ja Rapasaaren läheisyyteen. Yhtiö on päättänyt samalla nostaa litiumhydroksidin tuotantokapasiteetin 12 500:sta 15 000:een tonniin vuodessa. Suunnitteilla olevat muutokset koskevat rikastamotoiminnan lisäksi Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden louhosalueita.

Lue myös: ELY-keskus arvioinut Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan ympäristövaikutuksia

Kilpailut

Uusimmat