ELY-keskus arvioinut Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan ympäristövaikutuksia

23.07.2020 07:50 - Jussi Häkkilä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätelmän Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätelmän Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Keliber Oy suunnittelee Kokkolan suurteollisuusalueelle litiumkemiantehdasta, joka tuottaa litiumhydroksidia noin 25 000 tonnia vuodessa. Tehtaan raaka-aineena käytetään yhtiön omalla rikastamolla Kaustisella tuotettua sekä ulkomailta hankittavaa spodumeenirikastetta.
Tehdyn arvioinnin, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus edellyttää hankkeen jatkosuunnittelussa huomioimaan erityisesti kemiantehtaan sivuvirtana syntyvän analsiimihiekan hyödyntämisestä aiheutuvat pintavesivaikutukset, sillä päätelmän mukaan hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja epävarmuustekijät liittyvät analsiimihiekan jatkokäsittelyyn ja hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue myös: Keliber Oy:n Syväjärven louhokselle ympäristö- ja vesitalousluvat

Kilpailut

Uusimmat