Puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi vähensi ensihoidon kiireettömiä tehtäviä peräti kolmanneksella, ja myös potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Biologi, FM Juha Markkolaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Tekniikan akateemiset ja Tekniska Föreningen i Finland ovat myöntäneet vuoden väitöskirjapalkinnon tekniikan tohtori Onel Lópezille hänen työstään Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.
Suomen Kirurgiyhdistyksen vuoden kirurgi- ja vuoden väitöskirja-tunnustuspalkinnot menivät tänä vuonna Oulun yliopistollisen sairaalan gastrokirurgeille.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä.
Oulun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan tupakoinnin määrä ja kesto vaikuttavat hampaiden menetykseen.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan ikääntyneiden kaatumisriskiä voidaan arvioida automaattisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen.
Oulun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan nuorten kanssa yhdessä suunniteltu pelinkaltainen hyvinvointipalvelu aktivoi liikkeelle erityisesti niitä nuoria miehiä, jotka liikkuvat vähän ja kokevat hyvinvointinsa huonoksi.
Oulun yliopistossa perjantaina tohtoriksi väittelevän diplomi-insinööri Jenni Kiventerän väitöstutkimuksessa kaivosjätteiden varastointiin on kehitetty ympäristöystävällisempi menetelmä.
Keskosena syntyneet liikkuvat nuorina aikuisina selvästi täysiaikaisena syntyneitä ikätovereitaan vähemmän ja heillä on muita heikompi lihaskunto. Vähäinen liikunta ja heikko fyysinen kunto voivat lisätä kroonisten sairauksien riskiä myöhemmin elämässä, minkä vuoksi keskosena syntyneitä tulisi erityisesti kannustaa liikunnan pariin.
Peruna on yksi maailman tärkeimmistä ruokakasveista ja sen geenivaroja säilytetään lähes pelkästään kasvullisesti. Syväjäädytysmenetelmää käytetään kasvavissa määrin perunan geenivarojen taltioimiseen geenipankeissa ympäri maailmaa. Haasteena on kuitenkin syväjäädytyksen jälkeinen vaihtelu elpymisprosenteissa.