Neuvottelut koskevat arviolta 30–50 henkilöä. Arvio tarkentuu neuvottelujen aikana.
Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan ja käydään kolmessa vaiheessa. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut käydään, koska vuoden 2024 talousarvioon sisältyy todennäköisiä henkilöstövaikutuksia.
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala kutsui perjantaina henkilöstötoimikunnan jäsenet, pääluottamusmiehet sekä Suomen pelastusalan ammattilaisten edustajan tulevana torstaina alkaviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Työnantaja tavoittelee neuvotteluissa tänä vuonna 40 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa ja harkitsee henkilöstöön kohdistuvia enintään 90 päivän mittaisia lomautuksia. Lomautuksista on tarkoitus päättää 18. toukokuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Lomautukset voivat kohdistua koko kaupungin henkilöstöön, siltä osin, kun se on toiminnallisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Mahdolliset lomautukset toteutetaan vuoden 2020 aikana. Lomautukset voidaan aloittaa noin kesäkuun puolessa välissä.
Veikkaus lopettaa pelipöytätoiminnan ravintoloissa sekä Pelaamoissa. Samassa yhteydessä yhtiön omia pelipaikkoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä organisoidaan uudelleen.