Lakoissa on kaikkiaan yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää.
Työntekijäjärjestöt jatkavat tällä viikolla poliittisia lakkoja, joilla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä.
SAK:n ja STTK:n jäsenliitot järjestävät tällä viikolla mittavia poliittisia lakkoja.
Oulun poliisilaitos on lähettänyt syyteharkintaan rikoskokonaisuuden, jossa säätiön johtavassa asemassa olleen työntekijän epäillään käyttäneen säätiön saamia lahjoitusvaroja sekä säätiön omia varoja omiin tarkoituksiinsa yli 100 000:n euron arvosta.
Useat työntekijäjärjestöt järjestävät lakkopäivän tämän viikon torstaina vastalauseena hallituksen kaavailemille työntekijöiden sosiaaliturvan heikennyksille.
SSAB:n tytäryhtiö Ruukki Construction suunnittelee toimintojensa sopeuttamista rakennusmarkkinoiden heikkoon kysyntään.
Siikalatvan kunta tarjoaa 150:n euron vaaterahan varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Stora Enson investointi Oulun tehtaan toisen tuotantolinjan muuntamiseksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi etenee suunnitelman mukaisesti.
Raahen Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli Sarpolaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Stora Enson Oulun tehtaan toisen tuotantolinjan muuntaminen kuluttajapakkauskartonkilinjaksi tuo noin 300 uutta työpaikkaa.
Jos ratkaisuun ei päästä, AKT:n lakot alkavat keskiviikkona 15.2. Lakot koskevat kaikkia lakkoon kuuluvilla toimipaikoilla työskenteleviä AKT:n neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä. Ahtausalaa koskee 1.2. alkaen myös AKT:n aiemmin antama ylityökielto. Lakko koskee kaikkiaan noin 9000 työntekijää.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Satamaoperaattorien väliset ahtausalan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi viime vuonna Oulun kaupungille vakavan huomautuksen ja peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle huomautuksen riittämättömistä lastensuojelun sosiaalityöntekijäresursseista.
Oulun poliisilaitoksen viime viikolla suorittaman valvonnan mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden asiat olivat pääosin kunnossa.
Oulun kaupunki vastaa akuuttiin varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan laajentamalla ja parantamalla niin sanotun kutsurahan ehtoja.
Oulun käräjäoikeus tuomitsi eilen Destian työntekijän sakkoihin ja vahingonkorvauksiin Kalajoen Raution viimekesäisestä metsäpalosta.