Oulun seurakuntayhtymän kirkollisverotulot kasvoivat viime vuonna lähes miljoona euroa 31,9:ään miljoonaan.
Koulutuskuntayhtymä Lappian toimintatuotot kasvoivat edellisen tilikauden elokuun lopun tilanteeseen nähden ja vastaava kehitys jatkui syyskuussa.
Verohallinto kertoo tiedotteessaan, että 970 000 palkansaajalla tuloraja on ylittymässä.
Ensisijaiset etuudet ja esimerkiksi yrittäjille poikkeuksellisesti annettu oikeus työttömyysturvaan vaikuttaisivat turvanneen useimpien toimeentulon niin, ettei tarvetta turvautua viimesijaiseen tukeen syntynyt. Perustoimeentulotuen väliaikaista epidemiakorvausta sai n. 227 500 henkilöä n. 154 000 kotitaloudessa.