Kuva: Fotolia

Hailuodontielle suunnitteilla uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä

19.06.2019 08:35 - Marja Ollakka

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 816 (Hailuodontie). Väylä suunnitellaan rakennettavaksi maantien pohjoispuolelle välille Salonpääntie – Riutunkarin lauttaranta. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rakennetaan välille Salonpääntie – Riutunkarin lauttaranta, ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien pohjoispuolelle. Hankkeen myötä myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun ajoradalla nykyisin liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät erilliselle väylälle.

Suunnittelutyö on käynnistetty toukokuussa 2019. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus syksyllä 2019, josta ilmoitetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaiseen käsittelyyn. Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja rakentamiseen on olemassa rahoitusvaraus.  

Rakentamistyön ajankohdasta ei ole päätöstä. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Lue myös: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta

Kilpailut

Uusimmat