Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksellaan karhun metsästyskiintiön, joka on tulevalla metsästyskaudella 457 karhua.
Viime kuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 342 karhua.
Syksyn karhunmetsästys on edennyt nopeasti poronhoitoalueen itäisellä kiintiöalueella.
Porokello-sovelluksen varoittajiksi on haastettu ammattiryhmiä, jotka liikkuvat työssään ja vapaa-ajalla aktiivisesti poronhoitoalueella ja haluavat omalla toiminnallaan edistää liikenneturvallisuutta. Projektipäällikkö Henna Nurmista HHR Business Oy:stä haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen riistakeskus kehottaa poronhoitoalueen karhunmetsästäjiä kiintiötilanteen huomioimiseen ja saaliiksi saatujen karhujen ilmoittamiseen välittömästi kaadon jälkeen.
Ilvestä voi poronhoitoalueella metsästää poikkeusluvilla ensi kuun alusta ensi vuoden helmikuun loppuun saakka