Poliisi poisti eilisen iltapäivän ja alkuillan aikana Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan alueelle luvatta tunkeutuneet ja nostureihin kiivenneet kahdeksan henkilöä sekä muut tehtaan porttien ulkopuolella tehtaan raide- ja tieliikenteen estäneet.
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla tapahtui lauantaina aamupäivällä kuolemaan johtanut tapaturma soodakattilan asennustyömaalla.
Kemiin rakennettavan Metsä Fibren biotuotetehtaan seuraavat suuret erikoiskuljetusta vaativat komponentit siirretään toukokuun ja heinäkuun aikana Ajoksen satamasta työmaalle
Metsä Fibren biotuotetehtaan harjannostajaisia vietettiin eilen Kemissä.
Metsä Fibren Kemin rakenteilla olevan biotuotetehtaan kaikki sähköautomaatio- ja ICT-asennusurakat on sovittu.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja rakennusyhtiö Lehto Group ovat tehneet sopimuksen puurakenteisen käyttökonttorin rakentamisesta Kemin biotuotetehtaalle.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Kelvion B. V. ovat tehneet sopimuksen jäähdytystornien toimittamisesta Kemiin rakenteilla olevalle biotuotetehtaalle.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin työmaalla työskentelevällä henkilöllä on todettu positiivinen koronatestitulos tänään 10.6.2021.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin maanantaista 7.6.2021 alkaen, jolloin uusi liittymä biotuotetehtaan rakennustyömaan raskaalle liikenteelle avataan Sahansaarenkadulta suoraan Sahansaareen.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan työmaalta tehdasalueelta löytyi torstaina 3.6.2021 iltapäivällä maanrakennustöiden yhteydessä sodanaikainen räjähde.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Flootech ovat tehneet sopimuksen vesilaitoksen toimittamisesta Kemiin rakenteilla olevalle biotuotetehtaalle.
Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johanssonia Metsä Fibreltä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Doosan Škoda Power ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan turbiini-generaattorista, jonka sähköteho olisi 270 megawattia.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun kuuluvia valmistelevia töitä jatketaan uusilla toimenpiteillä.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Linde ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan happilaitoksesta.