Oulun yliopistossa kehitetyssä uudentyyppisessä murskausmenetelmässä malmeille ja materiaaleille annetaan aiempaa hitaamman puristuksen aikana aikaa reagoida ja murtua mineraalien luonnollisia rajoja pitkin.
Oulun yliopiston NOVIDAM-tutkimushankkeen projektipäällikkö Kari Remestä haastattelee Jussi Häkkilä.
Viestintäpäällikkö Suvi Salmelaa Motiva Oy:stä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Lassila & Tikanojan Kiimingin Välimaalle suunnitteleman materiaalitehokkuuskeskuksen YVA-ohjelmasta.
Lassila & Tikanoja suunnittelee uuden materiaalitehokkuuskeskuksen perustamista Oulun Kiimingin Välimaalle.
Fortum suunnittelee uuden jätemateriaalien käsittelykeskuksen perustamista Oulun seudulle.